0%

คุณมีเวลาในการทำแบบทดสอบ 6.40 นาที

หมดเวลา


Logo ครูโบว์ อิงเบรน Krubow Engbrain

Phonics Quiz 02

Part I : (Phonics- The Study of Sound)

1 / 20

1.How many sounds in the word “pens”?

2 / 20

2.How many sounds in the word “Christmas”?

3 / 20

3.How many sounds in the word “bright”?

4 / 20

4.How many sounds in the word “stomach”?

5 / 20

5.How many sounds in the word “berry”?

6 / 20

6.Which of the following words is irregularly spelled?

7 / 20

7.Which of the following words is irregularly spelled?

8 / 20

8.Which of the following words contain a schwa sound?

9 / 20

9.Which of the following words has a soft “g”?

10 / 20

10.Which of the following words has a soft “g”?

11 / 20

11.Which of the following words has a soft “g”?

12 / 20

12.Which of the following words doesn’t have a soft “c”?

13 / 20

13.Which of the following words is irregularly spelled?

14 / 20

14.Which of the following words is irregularly spelled?

15 / 20

15.Which of these is not a sound?

16 / 20

16.Its wings are beautiful. What is the third sound in the word ‘wings’?

17 / 20

17.Which of the following words doesn’t contain a schwa sound?

18 / 20

18.How many syllables are there in the word “supercalifragilisticexpialidocious”?

19 / 20

19.How many syllables are there in the word “vegetable”?

20 / 20

20.How many syllables are there in the word “student”?

You're almost there!
Before viewing your result, please fill in the information about yourself.

Your score is

The average score is 59%

ท้าเพื่อนเลย!
แชร์แบ่งปัน เปรียบเทียบระดับทักษะโฟนิกส์กับเพื่อนๆของคุณ ด้วยแบบทดสอบทั้ง 20 คำถามนี้ทางโซเชียลมีเดีย

Facebook Twitter
0%

ออก