รีวิวจากลูกค้าจริง

ตัวอย่างหนังสือเรียน

** หากลูกเรียนครบ ส่งการบ้านทุกวีดีโอ **

แล้วลูกทำไม่ได้ อ่านไม่ดีขึ้นเลย สำเนียงไม่ดีขึ้น

การันตี!! คืนเงิน 100% ภายใน 30 วัน**

คุณพ่อ คุณแม่ไม่มีความเสี่ยงใดๆทั้งสิ้น

สนใจลงทะเบียนเรียน หรือสอบถามราคา

แอดไลน์ครูโบว์ได้เลยนะคะ

Line ID : @engbrain

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี : ครุศาสตรบัณฑิต สาขามัธยมศึกษา มนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ เอกการสอนภาษาอังกฤษจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)

ประกาศนียบัตร

 • English for Business and Entrepreneurship University of Pennsylvania (Course Certificated offered through Coursera)
 • Jolly Phonics Thailand (Training Certificated)
 • CBL Creativity-based learning (Training Certificated)

ประวัติการทำงาน

 • ผู้นำ jolly Phonics หลักสูตรนานาชาติ เข้ามาสอนและจัดทำหลักสูตรเชิงปฏิบัติแบบออนไลน์มีนักเรียนกว่า 10,000 คน
 • วิทยากรให้ความรู้เรื่อง Spelling Bee และ Phonics แก่นิสิต ชั้นปีที่ 1-4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 2019
 • กรรมการตัดสิน Spelling Bee ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ณ คณะวิทยาการจัดการ 2019
 • ครูผู้จัดนักเรียนไปเรียนและทัศนศึกษาที่สิงคโปร์ (Singapore Excursion and Adventure Trip)
 • หัวหน้าหลักจัดทำค่ายภาษาอังกฤษ English Camp ณ โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ 4 ปีเต็ม
 • ผู้ร่วมฝึกอบรมครูให้กับทีม trainers ในบริษัทผลิตปัญญา บริษัทผู้ผลิตครูในเครือโรงเรียนคาทอลิคชั้นนำทั่วประเทศ
 • วิทยากรรับเชิญงานสัมนาให้ความรู้น้องๆ แก่นักเรียนทุนป.ตรี ป.โท ร่วมกับเว็บไซต์ www.Interscholarship.com sponsored by www.eduzone.com
 • กรรมการตัดสิน Impromtu speech และ Story telling ในเครือโรงเรียนมัธยมศึกษางานศิลปหัตถกรรม จังหวัด นครปฐม 2014-2016
 • Master Trainer วิทยากรอบรมการสอนโฟนิกส์ให้กับคุณครูโรงเรียนรัฐบาลในเครือสพฐ.กว่า 30 โรงเรียนทั่วประเทศ 2021
 • ผู้ร่วมนำเสนองานวิจัยเกี่ยวกับการสอนโฟนิกส์ในเวทีระดับนานาชาติ จัดโดยสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเสนองานวิจัยและเป็นผู้ผลิตสื่ออุปกรณ์การเรียนโฟนิกส์ที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ กับท่านนายกสมาคมครูสอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย Thailand Tesol รศ. ดร.สิงหนาท น้อมเนียน และ ท่านนายกสมาคมนักเรียนเก่า AFS แห่งประเทศไทย นายกอดุลย์ ดาราธรรม และดร.สุมณี ปิ่นเวหา